Športska radna kinologija
 
Suci za rad
Dražen Car
Maja Car
 
Markiranti
Goran Čučković
Domagoj Šarčević
Srećko Gotić 
Stipo Stanković
Franka Marinić
Joško Melvan
Ante Zoričić 
 
Markiranti-pripravnički status
Igor Haramustek
Kristijan Kovačec 
Marijan Martinović
 
Voditelji tečaja
Dražen Car
Maja Car
Goran Čučković 
Srećko Gotić
Stipo Stanković
Domagoj Šarčević
 
Voditelji tečaja-pripravnički status
Vjekoslav Cvitkušić
Ana Divković
Kristijan Kovačec
Ivan Kratković
Franka Marinić
Joško Melvan
Ante Zoričić
   
Instruktori
Stipo Stanković
Domagoj Šarčević
Goran Čučković
 
Postavljači traga

Goran Čučković 
Srećko Gotić 
Stipo Stanković
Domagoj Šarčević
 
Vodiči pasa
Stipo Stanković
Goran Čučković
 
Licencirani aktivisti za provođenje testa socijalizacije
Dražen Car
Maja Car
Goran Čučković
Srećko Gotić
Stipo Stanković
Domagoj Šarčević